îți vom găsi partenerul(a) ideal(ă)
Înregistrează-te acum

Politica de confidențialitate be2

(10.12.2021)

Protecţia datelor reprezintă o preocupare importantă pentru be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg Luxemburg (denumită în continuare „be2 S.à.r.l.“). Prin urmare, datele clienţilor noştri sunt prelucrate exclusiv în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor.

Vom colecta şi procesa datele cu caracter personal, în cazul în care ne furnizaţi aceste date în cadrul înregistrării pe site-ul nostru pentru utilizarea serviciilor be2 (denumit în continuare „be2“) sau în contextul formularului de contact și dacă ne este permisă colectarea, utilizarea și procesarea acestor date prin consimțământul dvs. în acest sens.

 

Datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal cuprind toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare "persoana vizată"). Facem distincție între datele cu caracter personal în cadrul unui profil gratuit şi a unui profil de membru premium.

 

Profiluri gratuite

În cazul înregistrării gratuite, colectăm şi procesăm următoarele date cu caracter personal:

Datele principale: prenumele, adresa de e-mail, parola, sexul, sexul indicat, data nașterii;

Caracteristici personale: trăsături de caracter, înălțime, culoarea ochilor şi a părului, lungimea părului, figură, apartenență etnică, ocupaţie, studii, venit anual, obiceiuri legate de consumul de băuturi şi alimentar, date referitoare la copii, religie;

Profilul de căutare şi alte informaţii: ţară, regiune, judeţ/oraş, cod poştal, mesaj de salut personal, imagini de profil, detalii conexe de profil din categoriile „Imagini“ și „Lifestyle“;

Date cu privire la tranzacţii: ID-ul clientului, mesajele, data primei înregistrări, activitatea pe site-ul nostru, tipul de acces (mobil/desktop), codul de urmărire internă, data şi ora de acces, tipul şi versiunea de browser, sistemul de operare, adresa IP, ID-ul dispozitivului, operator de telefonie mobilă.

 

Calitatea de membru premium

În calitate de membru premium, vom colecta de asemenea:

adresa de domiciliu, nume și prenume, număr de telefon și date de plată. Datele ce țin de cardurile de credit le transmitem către furnizorul nostru de servicii de plată contractuală (Payment Service Provider) printr-o conexiune securizată şi le salvăm doar în mod anonimizat.

 

Scopul prelucrării datelor

Datele cu caracter personal, menţionate mai sus, sunt utilizate de către noi în următoarele scopuri:

 • furnizarea serviciilor şi a serviciului clienţi de care aveţi nevoie;
 • răspuns la întrebările clienților și comunicarea cu cei care fac întrebări;
 • implementarea si managementul relației comerciale dintre dvs. și noi; de exemplu, pentru a procesa prestarea de servicii, pentru colectarea plăţilor, decontarea şi colectarea creanţelor în scopuri legate de contabilitate;
 • verificarea comunicării între clienţi şi personalul serviciului pentru clienţi;
 • informații despre produse noi și/sau conexe ale be2 S.à.r.l., precum și parteneri de cooperare ai be2 S.à.r.l., precum și furnizarea newsletter;
 • efectuarea studiilor privind satisfacția clienților, campanii de marketing, analize de piață;
 • respectarea cerinţelor legale (de exemplu, obligaţiile fiscale şi de evidență a datelor comerciale);
 • menținerea și protejarea siguranței produselor și serviciilor noastre și a paginilor noastre web, prin prevenirea și detectarea riscurilor de securitate, a acțiunilor frauduloase sau a altor acțiuni penale sau cu intenții de a provoca daune, precum și prin analiza conținutului;
 • soluţionarea litigiilor, executarea contractelor existente şi afirmarea, exercitarea şi apărarea unui drept în justiție.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a atinge scopurile menţionate mai sus, inclusiv executarea relaţiei (contractuale) cu dvs. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este – cu excepția cazului în care se stipulează altfel în mod explicit– articolul 6 alineatul (1) litera (b) și (f) din Regulamentul general privind protecția datelor sau acordul explicit dat de dvs. în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor.

În cazul în care datele de mai sus sunt prelucrate în alte scopuri decât scopul iniţial, suntem obligaţi să vă informăm în legătură cu acest lucru înainte de procesarea ulterioară, precum şi cu privire la noul scop. În acest mod, aveţi posibilitatea de a vă opune față de procesarea datelor dumneavoastră în alt scop.

 

Transferul de date

Toate datele pe care ni le transmiteţi vor fi tratate confidenţial. Nu vom vinde datele dumneavoastră personale către terţi.

În principiu, datele dumneavoastră nu vor fi puse la dispoziţia terţilor pentru utilizare, decât dacă v-aţi declarat consimţământul în acest sens sau dacă suntem autorizați prin lege şi/sau obligaţi de a transmite aceste date.

Transmitem datele cu caracter personal către instanţe, autorităţi fiscale, autorităţi de supraveghere, în măsura în care acest lucru este permis şi necesar din punct de vedere legal, pentru a respecta dispozițiile legale în vigoare sau pentru a aplica, exercita sau apăra drepturile garantate legal. Luăm toate măsurile necesare pentru a asigura garanții corespunzătoare privind protecţia datelor dumneavoastră personale.

 

Transmitem datele dumneavoastră personale, în măsura în care este necesar pentru furnizarea serviciilor respective, în scopurile menţionate mai sus, următoarelor companii sau categorii de companii:

 • insparx GmbH, Erika-Mann-Straße 63, 80636 München, Germania. Furnizorul nostru de servicii este responsabil pentru funcționarea platformei noastre, dezvoltarea de software, servicii pentru clienți, marketing și distribuirea newsletter.
 • Payment Service Provider, Acquirer / bănci executante în scopul procesării plăților.
 • Societăţilor de colectare a datoriilor, în scopul protejării intereselor noastre de afaceri în cazul neplăţii.
 • Partenerilor de cooperare/partenerilor de marketing și e-mail.
 • Datele pot fi transmise furnizorilor de servicii specializați în prevenirea sau combaterea cazurilor de abuz de către clienți și/sau terți.
 • Furnizor de servicii IT pentru stocarea datelor în cadrul UE.

Transmiterile către furnizori de servicii din țări terțe vor avea loc numai dacă sunt necesare pentru un scop predefinit. Transmiterile sunt conforme cu toate clauzele contractuale standard ale UE, precum și cu alte garanții de protecție a datelor. Acest lucru asigură că datele sunt prelucrate în conformitate cu toate reglementările privind protecția datelor, chiar dacă sunt prelucrate într-o țară terță (de exemplu, SUA).

Termenele de stocare

Dacă la colectarea datelor (de exemplu, prin declarația de consimțământ) nu este specificată nicio perioadă explicită de stocare, datele personale sunt șterse, în măsura în care acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopul depozitării, cu excepția cazului în care cerințele legale (de exemplu, obligațiile comerciale și de reținere fiscală) se opun unei ștergeri.

Securitatea datelor

Întreprindem măsuri de securitate tehnice și organizaționale pentru a vă proteja datele pe care le stocăm și le procesăm în compania noastră, în scopul de a vă proteja împotriva manipulării, pierderii confidențialității, distrugerii și împotriva accesului persoanelor neautorizate. Măsurile de securitate ale companiei noastre sunt îmbunătățite în mod constant, în conformitate cu evoluțiile tehnologice.

 

Drepturile persoanelor vizate: Dreptul la informare, corectare, ștergere sau limitare a prelucrării datelor dvs. personale, dreptul de opoziție precum și dreptul la transferabilitatea datelor

La cerere, vă vom informa în scris, în conformitate cu legislația în vigoare, dacă și care date anume sunt stocate în compania noastră. Dacă sunteți înregistrat ca utilizator, vă oferim posibilitatea de a vă vizualiza datele dvs. și de a le modifica și șterge, dacă este necesar. În cazul în care, în ciuda eforturilor depuse de compania noastră pentru securitatea și corectitudinea datelor, au fost stocate informații greșite și, în calitate de utilizator, nu puteți corecta datele dvs., le vom corecta în funcție de solicitarea dvs.

De asemenea, aveți dreptul să solicitați companiei noastre să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal. În plus, puteți solicita să obțineți datele pe care le-ați furnizat companiei noastre într-un format structurat, comun și ușor de citit în format electronic. De asemenea, vă puteți opune prelucrării datelor personale de către compania noastră. În plus, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. personale, cu condiția ca perioadele legale de păstrare să nu contravină. Datele sunt șterse atunci când nu mai avem nevoie de ele în scopul pentru care le-am colectat și procesat, sau dacă revocați consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru procesarea lor ulterioară. În plus, datele se șterg dacă, din motive necunoscute pentru noi, prelucrarea lor a fost ilegală sau dacă v-ați opus procesării și nu există interese legitime de procesare. Ștergerea datelor dvs. are loc și atunci când suntem impuși de lege să facem acest lucru. Compania noastră a implementat, de asemenea, măsuri tehnice pentru a notifica tuturor destinatarilor datelor dvs. cu privire la solicitarea de ștergere sau corectare. Aceasta se aplică numai în cazul, în care am dezvăluit aceste date sau le-am făcut publice. Toate legăturile, copiile și replicările datelor dvs. personale trebuie șterse.

Dacă v-ați dat acordul cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, aveți dreptul să revocați, în orice moment, cu efect pentru viitor. Revocarea consimțământului nu face ca prelucrarea datelor să fie ilegală în trecut. Transferul de date către compania noastră este voluntară. Cu toate acestea, aceste date sunt necesare pentru încheierea ulterioară a contractului sau pentru a răspunde corespunzător întrebările dvs. În cazul în care nu doriți să dezvăluiți informații despre dvs., s-ar putea întâmpla ca, contractul să nu poată fi încheiat sau să nu vi se răspundă la cererile dumneavoastră. Furnizarea datelor este necesară pentru încheierea contractului.

Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor al companiei noastre sunt:

[email protected] sau postal

be2 S.à.r.l.

be2 responsabil cu protecţia datelor

13 rue du Commerce

L-1351 Luxemburg

Luxemburg

De asemenea, aveți dreptul să vă plângeți autorității responsabile cu supravegherea protecției datelor, cu privire la procesarea datelor de către compania noastră.

Autoritatea de supraveghere a protecţiei datelor responsabilă pentru compania noastră este:

Commission nationale pour la protection des données

15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Luxemburg

Tél.: (+352) 26 10 60 -1 www.cnpd.lu

În calitate de persoană vizată, dumneavoastră aveţi posibilitatea de a contacta autoritatea locală de supraveghere a protecţiei datelor din ţara dumneavoastră: (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

Newsletter

Când vă înregistraţi pentru a vă abona la newsletter-ul companiei noastre, informaţiile pe care le furnizaţi vor fi utilizate exclusiv în acest scop.

Pentru o înregistrare efectivă, sunt necesare numele şi o adresă de e-mail validă. În acest scop se aplică procedura opt-in pentru subscripția la newsletter. Datele vor fi utilizate exclusiv pentru expedierea newsletter-ului.

Puteţi revoca consimţământul dumneavoastră privind stocarea datelor dumneavoastră şi utilizarea acestora pentru expedierea newsletter-ului, în orice moment. În fiecare newsletter veţi găsi o legătură corespunzătoare. De asemenea, vă puteţi dezabona de la newsletter oricând prin e-mail la [email protected] sau poștal la următoarea adresă:

be2 S.à.r.l.

be2 Kundenbetreuung

13 rue du Commerce

L-1351 Luxemburg

Luxemburg

 

Datele din protocol

Dacă accesaţi pagina web a companiei noastre, browserul de internet transmite, din motive tehnice și în mod automatizat, server-ului web al companiei noastre următoarele date (în continuare "datele din protocol") care sunt colectate de către compania noastră în așa numitele "Logfiles":

 • Data şi ora accesării, URL-ul paginii web de referinţă, fişierul solicitat, volumul datelor transferate, tipul şi versiunea de browser, sistemul de operare, adresa IP, numele de domeniu al furnizorului de acces la internet.

Aceastea sunt în exclusivitate informaţii care nu permit concluzii cu privire la identificarea persoanei fizice. Din punct de vedere tehnic, aceste informații sunt necesare pentru a afişa, în mod corect, conţinutul site-ului pe care l-aţi solicitat şi sunt obligatorii atunci când utilizaţi oferte pe bază de internet. Datele din protocol sunt evaluate exclusiv în scopuri statistice, pentru a optimiza prezenţa companiei noastre pe internet şi tehnologia din spatele ei, ele fiind şterse ulterior.

Datele din protocol sunt stocate separat de alte date, care sunt colectate de compania noastră în cadrul utilizării lor.

Profiluri de utilizare pseudonimizate sau anonimizate

 

be2 efectuează analize asupra comportamentului clienţilor în contextul utilizării serviciilor be2 şi creează în acest scop profiluri de utilizare anonimizate sau pseudonimizate. Evaluarea profilurilor de utilizare nu este personală, ci anonimzată sau pseudonimizată. Analiza serveşte la îmbunătăţirea serviciilor noastre.

Analize bazate pe date de urmărire, instrumente de remarketing

Utilizăm aşa-numitele tehnologii de urmărire Tracking pentru a îmbunătăţi şi optimiza ofertele noastre, în mod constant.

Google Analytics:

be2 utilizează, de asemenea, Google Analytics, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, un serviciu de analiză web al Google Inc. (denumit în continuare "Google"). Google Analytics utilizează aşa-numitele "cookie-uri", adică fişiere text, care sunt stocate pe computerul clientului şi permit o analiză a utilizării site-ului de către client. Informaţiile despre utilizarea acestui site (inclusiv adresa IP), generate de cookie-uri, sunt transferate la un server Google în SUA, unde sunt stocate. Google va utiliza aceste informaţii pentru a evalua utilizarea site-ului de către client, pentru a compila analizele activităţilor site-ului pentru operatorii de pagini web şi pentru presta servicii în continuare legate de utilizarea site-ului şi a internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informaţii către terţi, dacă acest lucru este impus prin lege sau dacă terţii procesează aceste date în numele Google. Google nu va asocia în nici un caz adresele IP ale clientului cu alte date Google. Clientul are dreptul de a preveni instalarea acestor cookie-uri printr-o setare corespunzătoare a browser-ului; cu toate acestea însă, clientul este informat că, în cazul dat, nu vor putea fi utilizate toate funcţiile acestui site, în măsura deplină. Prin utilizarea acestei pagini web, clientul este de acord cu procesarea datelor colectate de către Google în maniera descrisă mai sus şi în scopul menţionat anterior. Pentru mai multe informații despre Google Analytics și confidențialitate, consultați https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Folosim Universal Analytics pentru analiza utilizatorilor. Acest instrument ne permite să obținem informații despre modul în care sunt folosite ofertele noastre pe diferite dispozitive ("Cross Device"). În acest scop, folosim pseudonime pentru ID-urile utilizatorilor cu ajutorul tehnologiei modulelor cookie, care nu conțin date personale și nu transmit date către Google. Colectarea și stocarea datelor se pot dezactiva oricând printr-un plugin de browser al companiei Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?). Dezactivarea trebuie efectuată pe toate sistemele pe care le folosești, de exemplu, dacă folosești și un alt browser sau pe dispozitivul tău mobil. Mai multe informații despre Universal Analytics poți să găsești aici: https://support.google.com/analytics/answer/2838718? 

Următoarele caracteristici de la Google Analytics Advertising sunt active:

 • Remarketing cu Google Analytics
 • Raportarea Impresiilor în Google Display Network
 • Google Analytics Demografice și Raportarea Impresiilor
 • Serviciile integrate care necesită Google Analytics pentru colectarea datelor prin cookie-uri de publicitate și identificatori

Aceste Caracteristici de Publicitate împuternicesc Google Analytics să colecteze date despre traficul tău prin intermediul cookie-urilor de publicitate (mai multe informații la https://www.google.com/policies/technologies/types/) și identificatori, plus data colectată printr-o implementare standard a Google Analytics.

Google Ads (remarketing)

be2 utilizează, de asemenea, funcția de remarketing în cadrul serviciului Google Ads. Google Ads este un program de publicitate online, oferit de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Prin aplicarea funcției remarketing, putem prezenta utilizatorilor paginii noastre web anunțuri bazate pe interesele lor pe alte site-uri în cadrul rețelei de display Google (pe Google însuși, așa-numitele "anunțuri Google" sau pe alte site-uri web). În acest scop, se analizează interacţiunea utilizatorilor de pe site-ul nostru, de exemplu care oferte îl interesează pe utilizator, pentru a-i putea afişa utilizatorului pe alte pagini publicitatea corespunzătoare intereselor sale, chiar şi după vizita sa pe site-ul nostru. Pentru aceasta, Google stochează un număr în browser-urile utilizatorilor care vizitează anumite servicii Google sau site-uri din reţeaua de display Google. Acest număr este folosit ca un "cookie" pentru a înregistra vizitele acestor utilizatori. Acest număr este utilizat pentru a identifica în mod unic un browser web pe un anumit computer şi nu pentru a identifica o persoană. Informaţiile colectate de cookie-uri despre utilizarea site-ul nostru (inclusiv adresa dvs. IP) sunt transferate, de regulă, la un server de la Google în SUA, unde sunt stocate. Atenționăm asupra faptul că pe acest site Google Ads (remarketing) a fost extins prin codul "gat. _anonymizeIp ();" pentru a asigura o colecţie anonimă de adrese IP (aşa-numitul IP-masking). Adresa dvs. IP este înregistrate de către Google, la cererea noastră, doar în formă abreviată, care garantează anonimizare şi nu permite concluzii cu privire la identitatea dumneavoastră. În cazul în care anonimizarea IP este activată pe acest site, adresa IP de Google va fi prescurtată anticipat în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state, care fac parte din Acordul privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepţionale, adresa completă IP va fi transferată la un server Google în Statele Unite şi prescurtată acolo.

Puteţi împiedica stocarea de cookie-uri printr-o setare corespunzătoare a software-ului browser-ului; cu toate acestea, atenționăm asupra faptului că, în acest caz, nu va fi posbilă utilizarea pe deplin a tuturor funcţiilor acestui site. În plus, puteți dezactiva anunțurile Google și reclamele Google de pe web (în rețeaua de display Google) în browser-ul dvs., făcând click pe setările link-ului de dezactivare www.google.ro/settings/ads. De asemenea, aveți posibilitatea să renunțați la publicitate, dezactivând cookie-urile prin opțiunea opt-out https://www.networkadvertising.org/choices/?partnerId=1/, în acest scop pe computer se va instala un coockie de tip „opt-out“.

Google Firebase

be2 folosește Google Firebase, care este un serviciu furnizat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, SUA (Google). Google Firebase utilizează o tehnologie de urmărire, care ne permite să analizăm modul în care este folosită aplicația noastră. În acest scop, informațiile despre modul de folosire a aplicației sunt colectate și trimise la Google, care le stochează local, în baza ID-ul publicitar al dispozitivului tău. Informații suplimentare despre Google Firebase și despre protecția datelor poți găsi la https://www.google.com/policies/privacy/  și https://firebase.google.com/ . Compania Google este certificată prin programul Privacy Shield. Poți să gestionezi ID-ul publicitar în setările dispozitivului tău (iOS: Intimitate > Publicitate > Limitare urmărire publicitară; Android: Cont > Google > Anunțuri).

Firebase este folosit și pentru transmiterea notificărilor push (numite și mesaje „în aplicație”), care sunt mesaje afișate doar în cadrul aplicației. În acest scop, dispozitivului tău mobil îi este atribuită o referință push pseudonimizată, care servește ca destinație a notificărilor push sau a mesajelor „în aplicație”. Poți să activezi sau să dezactivezi oricând conținutul notificărilor push în modul următor: (1) După instalare, caută aplicația în Setări > Aplicații. Acolo, în Setările aplicației > Notificări, poți să gestionezi conținutul notificărilor push oricând dorești. (2) De asemenea, poți să gestionezi conținutul notificărilor push pe dispozitivul tău în Setări > Notificări.

Aplicațiile smartphone be2 utilizează instrumentul Crashlytics, care face parte din Google Firebase pentru a fixa în protocol accidentele informatice. Datele personale nu se transmit. Se trimit doar rapoartele de avarie, așa-numitele „crash-reports“ în timp real cu informaţii exacte despre codul şi informaţiile despre dispozitiv care simplifică întreţinerea şi îmbunătăţeşte stabilitatea rezultată a aplicaţiei. Politica de confidențialitate a Crashlytics poate fi vizualizată aici: https://www.google.com/policies/privacy/

adjust

be2 utilizează, de asemenea, tehnologia de analiză "adjust" a companiei: adjust GmbH, Saarbrücken Str. 37a, 10405 Berlin ("adjust"). adjust utilizează adrese IP şi Mac de utilizatori pentru analiză, care sunt utilizate doar în mod anonimizat. O asociere cu o persoană fzică nu este posibilă în acest mod.

ID-ul publicitar

În scopuri promoționale și de urmărire, aplicația be2/c-date folosește ID-ul publicitar, denumit și "identificator publicitar" (IDFA) în cazul dispozitivelor Apple sau "ID publicitar Android" (ID publicitar) în cazul dispozitivelor pe care rulează produse și servicii Google. În continuare, aceștia sunt denumiți "ID(-uri) publicitar(e)". Utilizatorul poate să dezactiveze ID-ul publicitar. În cazul dispozitivelor iOS, dezactivarea se face în Configurări, prin selectarea opțiunii "Fără urmărire publicitară". În cazul dispozitivelor pe care rulează un sistem Android, dezactivarea se face în "Setările Google" (sau în "Setări" și apoi "Google"), atingând "Anunțuri" și apoi selectând opțiunea "Renunțați la personalizarea anunțurilor". ID-ul publicitar este pseudonimizat.

Informații suplimentare, precum și Politica de confidențialitate a companiei Apple, se pot găsi aici: https://www.apple.com/legal/privacy/  

Informații suplimentare, precum și Politica de confidențialitate a companiei Google, se pot găsi aici:: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

iAD Framework

În scopurile promoționale și de urmărire ale Apple Search Ads, be2/c-date folosește iOS app iAD Framework (Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, SUA). Informații suplimentare, precum și Politica de confidențialitate a companiei Apple privind Search Ads, se pot găsi aici: https://searchads.apple.com/privacy/

Smartly

be2 utilizează instrumentul Smartly.io pentru a crea şi gestiona anunţurile Facebook şi Instagram. Smartly.io este un serviciu de soluții Inc. cu sediul în Elielinaukio 2 G, 00100 Helsinki, Finlanda. Odată ce un utilizator este direcţionat către pagina be2, făcând clic pe un anunţ de la be2 pe Facebook sau Instagram, următoarele date pot fi colectate şi transmise către Facebook: 1) Facebook AD ID, 2) Timpul de clic pe anunţul Facebook. Smartly poate prelua aceste date care nu țin de persoană şi nu sunt agregate. Am dori să subliniem că am făcut setările corespunzătoare pentru ca atunci când se utilizează acest instrument, datele personale ale utilizatorului să nu fie transmise către Smartly. Mai multe informaţii despre Politica de confidențialitate a Smartly.io puteţi găsi, accesând https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1570479/Privacy%20Policy/Smartly.io%20Privacy%20Policy.pdf?t=1541065391182

Audiența personalizată pe Facebook – Facebook Pixel

În cadrul serviciilor noastre, în scopuri legate de interesului nostru legitim privind analiza, optimizarea și funcționarea economică a companiei noastre, folosim așa-numitul “Facebook-Pixel”, aparținând Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA (“Facebook”). Acesta poate să monitorizeze comportamentul utilizatorilor, de exemplu, după efectuarea unui clic pe o reclamă de pe Facebook. Această metodă este folosită pentru evaluarea eficacității publicității de pe Facebook, în scopuri statistice și de studiu al pieței. De asemenea, poate să ajute la optimizarea operațiunilor publicitare viitoare. În cadrul Audienței personalizate de pe Facebook, noi nu transmitem deloc date înregistrate și, mai specific, nu transmitem adresele de e-mail ale utilizatorilor noștri - criptate sau necriptate - către Facebook.

Datele colectate prin Pixel sunt anonime pentru noi și, prin urmare, nu conțin informații care să ne permită să identificăm utilizatorii. Datele respective sunt însă stocate și procesate de Facebook, deci legătura cu profilul de utilizator este posibilă, iar Facebook poate să folosească datele în propriile scopuri publicitare, în conformitate cu politica Facebook de utilizare a datelor (https://ro-ro.facebook.com/about/privacy/). Ai posibilitatea de a activa, pentru Facebook și afiliații săi, opțiunea de a afișa publicitate pe Facebook și în afara acestuia. Este posibil ca un cookie să fie stocat pe computerul tău în acest scop. Informații actuale despre Regulamentul general de protecție a datelor (GDPR) poți găsi aici: https://ro-ro.facebook.com/business/gdpr.

Dacă vrei să dezactivezi folosirea Audienței personalizate a site-ului Facebook, o poți face aici: https://ro-ro.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Pentru a face acest lucru, este necesar să te conectezi la Facebook.

Pentru a dezactiva folosirea cookie-urilor, poți să setezi browserul tău de internet să nu mai accepte stocarea de cookie-uri pe computerul tău în viitor, iar cookie-urile stocate se pot șterge. Blocarea totală a folosirii cookie-urilor poate să ducă însă la imposibilitatea executării unor funcții ale site-ului nostru. De asemenea, sunt disponibile diferite aplicații care fac posibilă împiedicarea transmiterii datelor către Facebook. Poți să folosești aceste aplicații în cazul în care vrei să dezactivezi transmiterea de date către Facebook.

În plus, ai posibilitatea să dezactivezi monitorizarea prin Facebook Pixel în acest browser. Pentru a face acest lucru, te rugăm să dai clic aici: Dezactivează Facebook Pixel pentru acest browser. În browserul tău va fi adăugat un cookie care va împiedica colectarea datelor oricând vei vizita acest site în viitor.

Facebook Connect

Vă oferim posibilitatea de a vă înregistra pentru serviciul nostru prin intermediul Facebook-Connect. Facebook Inc., 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, CA, USA, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Prin urmare, nu este posibilă o înregistrare suplimentară. Pentru a vă înregistra, veţi fi direcţionat către pagina de Facebook unde vă puteţi autentifica cu datele de utilizare. Astfel se va efectua conexiunea între profilul Facebook al dvs. și serviciul nostru. Prin această conexiune vom primi de la Facebook Inc., în mod automat, următoarele informaţii: vârsta, data naşterii, e-mail, prenume, nume, sex, Facebook ID, link-ul profilului Facebook, limbă, imagine, fus orar, profilul Facebook confirmat, acces token, cererea semnată.

Din aceste date ale dvs., utilizăm doar data de naștere, e-mail, prenume, sex, imagine, acces token, cererea semnată. Aceste informaţii sunt absolut necesare pentru încheierea contractului, pentru a face posibilă identificarea dvs.

Pentru mai multe informaţii despre Facebook Connect şi setările referitoare la confidenţialitate, vă rugăm să consultaţi Politica de confidenţialitate https://ro-ro.facebook.com/about/privacy şi Termenii de utilizare https://ro-ro.facebook.com/legal/terms ale Facebook Inc.

Facebook SDK

De asemenea, în ceea ce priveşte aplicația, folosim instrumentul de dezvoltare SDK de la Facebook Inc., 1 Hacker Way (9.460,83 km), 94025 Menlo Park, CA, USA, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (“Facebook SDK”). SDK-ul Facebook permite evaluarea, în mod anonimizat, a comportamentului utilizatorului și măsurarea utilizatorilor activi și a comportamentului acestora (de exemplu, postări, răspunsuri, voturi). Acest lucru înseamnă că nu avem acces în nici un fel la datele Facebook sau conturile utilizatorilor de Facebook. Pentru mai multe informaţii despre SDK-ul Facebook, vă rugăm să accesați https://developers.facebook.com/docs/ios şi https://developers.facebook.com/docs/android.

Taboola

Acest site folosește tehnologia de promovare a platformei Taboola pentru a-ți recomanda conținut online care te-ar putea interesa. În acest scop, Taboola colectează informații despre dispozitivul tău și despre modul în care folosești acest site (și alte site-uri partenere), prin intermediul modulelor cookie și al altor tehnologii similare.  Pentru a afla mai multe, consultă Politica de Confidențialitate a platformei Taboola (https://www.taboola.com/privacy-policy) sau dă clic aici (https://www.taboola.com/privacy-policy#optout) pentru dezactivare.

Verizon Media - Yahoo

Acest site folosește Verizon Media - tehnologia de descoperire a platformei Yahoo pentru a vă recomanda conținut online care v-ar putea interesa. În acest scop, Verizon Media - Yahoo colectează informații despre dispozitivul dumneavoastră și despre modul în care folosiți acest site (precum și alte site-uri partenere), prin intermediul modulelor cookie și al altor tehnologii similare.  Pentru a afla mai multe, consultați Politica de Confidențialitate a platformei Verizon Media (https://www.verizon.com/about/privacy/full-privacy-policy) sau faceți clic pe „pagina de opțiuni de confidențialitate” din My Verizon pentru dezactivare.

Cloudflare

Pentru a ne proteja împotriva atacurilor, a programelor bot nocive, precum și pentru a optimiza viteza de încărcare a site-urilor noastre, folosim serviciile partenerului nostru din domeniul tehnologiei Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Toate datele transferate către și dinspre acest site (inclusiv adresa ta IP) sunt procesate prin intermediul rețelei globale CDN („Content Delivery Network“) a Cloudflare. În mod implicit, este folosit centrul de date cel mai apropiat. Cloudflare operează centre de date pe teritoriul UE. Pentru centrele de date din afara UE, se aplică “EU clauzele contractuale standard”. În vederea depistării și a apărării împotriva atacurilor, Cloudflare stochează date de access, care sunt șterse, de regulă, în 4 ore (cel mai târziu în 3 zile). Pentru informații suplimentare despre Politica de Confidențialitate a Cloudflare, accesează: https://www.cloudflare.com/security-policy.  Detalii exacte despre datele pe care le stochează Cloudflare poți să găsești aici: https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/.  Prin folosirea acestui site, ești de acord cu procesarea datelor colectate de Cloudflare, în modul descris mai sus.

Lista partenerilor noștri

Lista partenerilor cu care colaborăm în scopuri analitice, de eficiență sau de marketing poate fi consultată aici. Majoritatea partenerilor noștri primesc datele personale ale clienților noștri doar în cazul în care clientul ne vizitează pagina prin intermediul unui anunț afișat de partenerul respectiv. Respectăm întotdeauna preferințele clienților cu privire la protecția datelor atunci când transmitem date partenerilor. Cu alte cuvinte, le transmitem partenerilor datele personale doar în cazul în care clientul și-a dat acordul în acest sens.

Prelucrare automată

Acest lucru se realizează pentru a separa clientul în diferite grupuri țintă și de utilizatori, incluzând, dar fără a se limita, la transmiterea buletinelor informative specific grupului țintă be2 prin care produsele și serviciile sunt prezentate sau sunt pentru publicitate bazată pe categorii de interese ale acestor grupuri țintă, precum și pentru furnizarea personalizată de servicii, oferte și reduceri care să satisfacă cerințele clienților noștri. Temeiul legal reprezintă pentru be2  interesul legitim în ceea ce privește comercializarea directă și publicitatea propriilor produse. Totodată be2 utilizează prelucrarea automată pentru identificarea tiparelor de fraudă și pentru prevenirea utilizării abuzive a website-urilor. Informațiile următoare sunt prelucrate în acest scop: datele de profil, datele de utilizare, datele geografice, datele privind plățile și achizițiile precum și datele cu caracter personal ce sunt colectate cu ocazia înregistrării, finalizarea testului de personalitate și profilul, utilizarea serviciului nostru și în procesul de achiziție. Informațiile sunt sintetizate sub forma un pseudonim și comparate cu istoricul datelor dintr-o testare automată. În cazul apariției unei suspiciuni de abuz, un angajat analizează informațiile, inclusiv profilul în cauză și datele acestuia, precum și orice încălcare a contractului, raportată de către alți membri. Dacă sunt identificate activități ilegale sau neautorizate în cadrul sau în exteriorul serviciului nostru, se vor lua măsuri ce pot avea un impact major asupra utilizatorului (inclusiv suspendarea sau închiderea contului). Temeiul legal reprezintă interesul legitim pentru be2 și pentru membrii be2  ca serviciul să nu fie utilizat în mod necorespunzător de către terți pentru acte contractuale și/sau ilegale.

Comunicare către abonați

be2 oferă membrilor săi premium din unele țări posibilitatea de a comunica cu alți membri prin video chat. Acest lucru este realizat de către un furnizor de servicii cu sediul în SUA, ținând seama de reglementările GDPR cu privire la procesarea comenzii. Video chatul este criptat peer-to-peer. Nu există stocare de conținut video și audio. Când este utilizat video chatul, adresa IP și ID-ul clientului sunt transmise furnizorului de servicii. Furnizorul de servicii salvează timpul și durata chatului video în vederea facturării. În acest context, nu se colectează și nu se transmit date suplimentare de către be2. Utilizarea funcției video chat este decizia proprie a clientului.

Cookies

O parte a serviciilor oferite de be2 necesită utilizarea aşa-numitelor "cookie-uri". be2 atenționează clienții în mod explicit asupra utilizării cookie-urilor.

Cookie-urile sunt fișiere text mici care sunt fie stocate în memoria unui computer (așa-numitele "cookie-uri de sesiune"), fie salvate pe hard-diskul unui computer (așa-numitele "module cookie permanente"). De exemplu, modulele cookie conţin informaţii despre accesul anterior al utilizatorului la serverul corespondent, informaţii despre ofertele care au fost accesate până în prezent sau ce metode de plată au fost convenite în tranzacţiile anterioare. Scopul principal al cookie-urilor este de a crea o ofertă personalizată prin stocarea setărilor personale pe paginile web, iar pe de altă parte, pentru a face utilizarea serviciului cât mai confortabilă posibil, fără ca clienții paginilor web să fie obligați să execute toate setările din nou de fiecare dată. Modulele cookie nu sunt utilizate pentru a executa programe în mod independent sau mai ales nu sunt utilizate pentru a încărca viruşi pe computerul clientului.

be2 utilizează cookie-uri de sesiune, cookie-uri partenere şi afiliate, şi cookie-uri permanente.

 

Cookie-uri de sesiune:

be2 folosește așa-numitele "cookie-uri de sesiune". Acestea nu sunt stocate pe hard disk-ul calculatorului clientului şi sunt şterse odată cu părăsirea browser-ului. Cookie-urile de sesiune sunt utilizate în special pentru autentificarea login-ului în timpul procesului de înregistrare.

 

Cookie-uri partenere şi afiliate:

be2 utilizează, de asemenea, aşa-numitele "cookie-uri partener" sau "cookie-uri afiliate". Acest lucru se referă la cookie-urile care sunt setate atunci când un client accesează serviciul de be2 prin intermediul spaţiului publicitar al unui partener de cooperare. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru facturarea cu partenerul de cooperare şi nu conţin informaţii personale ale clientului. Acestea vor fi şterse în mod automat, fie cu înregistrarea clientului pe site-ul be2 sau după expirarea duratei de viaţă a cookie-urilor respective.

Cookie-uri permanente:

be2 utilizează aşa-numitele "cookie-uri permanente" pentru a stoca setările personale de utilizator pe care le introduce clientul, atunci când utilizează serviciile be2. Acest lucru asigură faptul că, atunci când clientul vizitează din nou pagina be2, el sau ea să regăsească setările sale personale, şi pe de altă parte, ele sunt utilizate pentru a distinge în mod automat statutul de membru al clientului, dacă a văzut deja anumite măsuri de informare şi publicitate, sau a participat la un sondaj. Utilizarea de cookie-uri permanente se face în scopul de a personaliza şi îmbunătăţi serviciile de tip be2.

Site-uri partenere:

În cazul în care serviciile oferite de be2 sunt incluse pe site-ul unui partener de cooperare, aceşti parteneri de cooperare pot folosi, de asemenea, cookie-uri. be2 nu are nici un control asupra acestui lucru şi nu este responsabil pentru practicile acestor parteneri de cooperare. Pentru propria sa siguranţă, be2, prin urmare, recomandă clienţilor săi să se informeze cu privire la reglementările privind protecţia datelor ale companiilor partenere respective. Acelaşi lucru se aplică în cazul în care clientul solicită site-ul unui partener de cooperare prin intermediul site-ul sau a aplicațiilor be2.

Majoritatea browserelor de internet sunt setate astfel încât să accepte cookie-uri în mod implicit. Cu toate acestea, clientul are dreptul şi posibilitatea de a seta browser-ul său în aşa fel încât acesta să refuze cookie-uri, sau cel puţin înainte de instalare să necesite o confirmare din partea clientului. În cazul în care clientul alege să refuze sau să dezactiveze cookie-urile, acest lucru poate duce la reducerea serviciilor oferite de be2 precum și la o funcţionare limitată a acestora.

 

Declarația de consimțământ

Prin încheierea acestui contract, sunt de acord cu colectarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg Luxemburg sau de către terți care activează pentru și în numele be2 S.à.r.l. în scopurile menționate anterior.

Am fost informat că acordul de be2 S.à.r.l. este înregistrat.

De asemenea, am fost atenționat că datele cu caracter personal ale persoanei mele, colectate în conformitate cu scopurile menționate anterior, vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor.

Am fost informat că prelucrarea datelor mele se face benevol şi că pot revoca consimţământul meu la prelucrarea datelor mele, în orice moment, cu efect pentru viitor, fără consecinţe dăunătoare pentru mine.

Pentru revocare, este suficient un mesaj prin e-mail la [email protected], indicând e-mailul înregistrat la be2 S.à.r.l.. și țara a cărei servicii be2 utilizează clientul:

[email protected]

Am fost informat că pot trimite revocarea, de asemenea, prin fax la: +40 31 7107863 sau în scris la: be2 S.à.r.l., be2 Kundenservice / Einwilligungswiderruf bzw. Datenberichtigung, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg Luxemburg .

 

Consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopul publicității

Sunt de acord ca be2 S.à.r.l. să îmi trimită informații personalizate despre produse noi sau conexe. Acest lucru include, de asemenea, publicitate emisă de companii partenere be2 S.à.r.l..

Am fost informat că sunt în drept, în orice moment, gratuit, cu efect pentru viitor și fără dezavantaje față de mine, de a-mi revoca consimţământul meu pentru stocarea datelor mele şi utilizarea acestora pentru trimiterii publicității. Pentru aceasta este suficient un mesaj prin e-mail la [email protected], indicând adresa de e-mail înregistrată la be2 S.à.r.l.. și ţara a cărei servicii be2 utilizează clientul.